Destek Hattı - 0212 501 17 87
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

 

 1. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri

İsim ve Soyisim :

T.C. Kimlik Numarası :

Telefon Numarası :

E-posta :

Adres :

 

 1. Lütfen Şirket ile olan ilişkinizi belirtiniz.

 a - Müşteri

b - Tedarikçi

c - İş Ortağı

d - Diğer

 

İletişimde olduğunuz birim:

 a - Çalışan

b - İş Başvurusu / Özgeçmiş Paylaşımı .......................................(Başvuru Tarihi)

c - Üçüncü Kişi Firma Çalışanı …………………………………...………..(Firma İsmi)

d - Eski çalışan …………………………………………………....(çalışılan tarih aralığı)

e - Diğer

 

 1. İşbu başvuru formu, Şirket ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirket tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir.

 

 1. Şirket tarafından talebinizin niteliğine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi, kişisel haklarınızın ihlalinin önlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, telefonla teyit, kimliği ispat edici belge talebi gibi) isteyebilme hakkını saklı tutar.

 

 1. İşbu Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirket, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

 

 1. Başvurunuza vereceğimiz yanıtın yöntemini belirleyiniz.

  1. Adrese posta yolu ile gönderilsin

  2. E-mail adresime gönderilsin

  3. Elden teslim alacağım

 

Not: Vekaleten gönderilecek başvurularda vekaletname aslı ile ıslak imzalı yetki belgesi talep edilmektedir.

 

 1. Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Bu formu doldurduktan sonra Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ ’in 5. maddesinde şartlara uymak kaydıyla aşağıdaki şekillerden biri ile şirkete gönderebilirsiniz.

  1. Şirket adresimize yazılı ve ıslak imzalı dilekçeyi posta

  2. kisiselveri@alaettin.com adresine göndereceğiniz e-posta

  3. Güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalanmış dilekçe

 2. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında başvurunuzun cevaplanması için ücret istenebilir.

 3. Kişisel verilerinize ilişkin hak talepleriniz değerlendirilerek, bize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplanır.

 

Başvuru Sahibi Adı Soyadı :

Başvuru Tarihi :

İmza :

Müşteri Hizmetleri
0212 501 17 87